buurtpreventie - plattegrond
 

Geschiedenis Maasdijkse buurtpreventie

Maasdijkse buurtpreventie bestaat sinds 1996.

De initiatiefnemer was Hans v.d. Ende. Samen met een paar andere Maasdijkers richtte hij in 1996 de Maasdijk Buurtpreventie op. Al snel werd duidelijk dat het een succes werd. Voor 1996 werd er nog voor vele tienduizenden guldens per jaar schade toegebracht aan straatmeubulair, plantsoenen, speeltoestellen, schoolgebouwen e.d. en werd de jaarwisseling op grote schaal gevierd. Mede door de inzet van de Maasdijkse vrijwilligers die zich als buurtprevent inspande om Maasdijk weer veilig en leefbaar te maken en te houden heeft dit geleid tot de nodige successen. Zo werden er gaan branden meer gestookt op de “kruising” en liepen de vernielingen zienderogen terug.
Afgelopen jaarwisseling was er een om in te lijsten. De schade rondom oud – en nieuwviering bedroeg “slechts” € 685,00. De aanwezigheid van de politie is tot een minimum beperkt gebleven.
Sinds kort heeft Maasdijk, in navolging op De Lier, een telefooncirkel in hun buitengebied. Mede door inzet van de bewoners in dat gebied zijn er meer oren en ogen bij gekomen die door hun inzet proberen om de leefbaarheid binnen Maasdijk zoveel mogelijk te behouden.

Uiteraard kunnen de leden van de buurtpreventie nog wel een aantal leden gebruiken. Thans staat de teller op 60. Het streven is om naar de 100 te gaan zodat er op meerdere dagen gelopen kan worden zonder dat dit een te grote belasting wordt op de vrije tijd van de vrijwiligers.

Mocht U lid willen worden van de Maasdijkse Buurtpreventie laat dit dan even weten via ons mailadres: buurtpreventiemaasdijk@gmail.com  Wij heten U van bij voorbaat hartelijk welkom binnen onze club vrijwilligers.


De Maasdijkse Buurtpreventie is opgezet in september 1996 naar aanleiding van de toenemende overlast van jongeren en kleine criminaliteiten.

De oud en nieuw viering van 95/96 was de druppel die de emmer deed overlopen. En ook omdat de politie niet de benodigde mankracht had om deze problemen direct aan te pakken, was er des te meer behoefte aan buurtpreventie in ons dorp.

De buurtpreventie is het oog en oor van de politie geworden en dat was ook de opzet van dit project. De buurtpreventie probeert de problemen te lokaliseren, om ze dan in overleg met de politie aan te pakken.

De vrijwilliger van de buurtpreventie heeft dezelfde bevoegdheden als ieder andere burger.
We mogen iemand staande houden, maar moeten hem dan wel zo spoedig mogelijk “overdragen” aan de politie.

Al met al kunnen we in Maasdijk niet zonder vrijwilligers die eens in de zoveel weken met nog iemand een paar uurtjes door de Maasdijk willen fietsen.
Onze ervaring is dat een lidmaatschap van de Maasdijkse buurtpreventie een minimale belasting is met een maximaal resultaat.

Heden is de buurtpreventie nog steeds op zoek naar nieuwe buurtpreventen.
Mocht u interesse hebben meldt u zich dan aan.
Dat kan via onze website. Klik op onderstaande tekst.
Contact met bestuur