buurtpreventie - plattegrond
 

Melding

1-1-2 (Politie)

Voor als de komst van de politie direct gewenst is in verband met een heterdaad situatie.

 • U ziet iemand vernieling plegen aan andermans eigendommen.
 • U ziet iemand een diefstal plegen.
 • U ziet iemand inbreken.

0900-8844 (Politie)

Voor de zaken die geen spoed hebben; waarbij de komst van de politie niet direct gewenst is.

 • U heeft een melding over structurele overlast.
 • U wilt in contact komen met de wijkagent van de gemeente Westland (kern Wateringen).
 • U ondervindt overlast door bijvoorbeeld jongeren.
 • U wilt melding maken van een verdachte situatie.

0800-7000 (Meldpunt Anoniem)

Voor de zaken waarbij de dader ook u kent, of als u anoniem wilt blijven.

 • U ondervindt aanhoudend overlast door drugsdealers.
 • U wordt bedreigd door personen uit uw directe omgeving.
 • U wilt melding maken van strafbare feiten gepleegd door personen uit uw omgeving.

zie ook http://www.politie.nl/onderwerpen/contact-112.html

0174 673 499 Meldpunt Leefomgeving

Hier kunt u terecht met al uw meldingen, vragen en verzoeken over

 • zwerfvuil,
 • bestrating, groen, speelterreinen,
 • overlast, schades, vernielingen etc.
 • Alle zaken die u wilt melden, dienen betrekking te hebben op de openbare ruimte in de gemeente Westland.

Wijkagent


Uiteraart kunnen meldingen gedaan worden bij onze wijkagent Sasha Kipping

 

 

 

Buurtpreventie

Als er overige zaken zijn waarvoor u de aandacht wilt vragen van de buurtpreventie, dan kunt u gebruik maken van het formulier ‘Melding aan buurtpreventie’.