buurtpreventie - plattegrond
 

Melding

1-1-2 (Politie)

Voor als de komst van de politie direct gewenst is in verband met een heterdaad situatie.

Voorbeelden:

 • U ziet iemand vernieling plegen aan andermans eigendommen.
 • U ziet iemand een diefstal plegen.
 • U ziet iemand inbreken.
 • U ziet een verdacht iemand.

0900-8844 (Politie)

Voor de zaken die geen spoed hebben; waarbij de komst van de politie niet direct noodzakelijk is.

Voorbeelden:

 • U wilt in contact komen met de wijkagent van Maasdijk.
 • U wilt melding maken van een verdachte situatie.
 • U heeft een melding over structurele overlast.
 • U ondervindt overlast door bijvoorbeeld jongeren.

0800-7000 (Meldpunt Anoniem)

Voor de zaken waarbij de dader ook u kent, of als u anoniem wilt blijven.
M. is de meldlijn waar je anoniem informatie kunt geven over ernstige misdaad, zoals moord en doodslag, overvallen, brandstichting, wapen- of mensenhandel. Je kunt ook bellen over fraude of schendingen van integriteit.

Voorbeelden:

 • U wordt bedreigd door personen uit uw directe omgeving.
 • U wilt melding maken van strafbare feiten gepleegd door personen uit uw omgeving.

Meldpunt Leefomgeving  (gemeente)

U kunt meldingen met behulp van een digitaal formulier doorgeven. Na het verzenden van de melding,
krijgt u automatisch een meldingsnummer. U kunt uw melding ook telefonisch
doorgeven. Dit kan 24 uur per dag via het telefoonnummer 14 0174

Voorbeelden:

 • Losliggende stoeptegels.
 • Kapotte lantaarnpaal.
 • Zwerfvuil.
 • Overhangende takken.
 • Vernielingen aan speeltoestellen en (verkeers)paaltjes.
 • Graffiti.
 • Omgewaaide boom
 • Overlast van ratten en wespen.

Vertrouwenspersoon

Per 1 januari 2020 is als vertrouwenspersoon voor de vereniging Maasdijkse Buurt Preventie de heer Joop Verbeek aangesteld.
Joop is te bereiken op E: jvb16@kabelfoon.nl
Hij zal in strikte vertrouwelijkheid (geheimhoudingsplicht) delicate kwesties behandelen en de deur(en) openen naar professionele hulpverleners.

Buurtpreventie

Als er overige zaken zijn waarvoor u de aandacht wilt vragen van de buurtpreventie, dan kunt u gebruik maken van het formulier ‘Melding aan buurtpreventie’.