buurtpreventie - plattegrond
 

Inbraakpreventie opleiding

Buurtpreventen en Buitengewoon  Opsporingsambtenaren (Boa’s) geven voorlichting om woninginbraken tegen te gaan.
Buurtpreventen en Buitengewoon Opsporingsambtenaren (Boa’s) van de gemeente Westland zijn door politie Eenheid Den Haag opgeleid tot preventievoorlichters.

Om woninginbraken tegen te gaan worden zij vanaf mei 2013 ingezet om bewoners bewust te maken van de eigen verantwoordelijkheden en de mogelijkheden om een inbraak te voorkomen. Preventievoorlichters geven tijdens huisbezoeken tips en een indicatief oordeel over de kwaliteit van het hang- en sluitwerk. De inzet van buurtpreventen en Buitengewoon Opsporingsambtenaren (Boa’s) als preventievoorlichters kan het probleem van slecht beveiligde woningen en de aanpak daarvan dichter bij de burger brengen.

Vooral woningen die voor 2000 zijn gebouwd beschikken vaak over gedateerd hang- en sluitwerk. Bewoners hebben moeite met het inschatten van de risico’s. Tijdens de huisbezoeken zullen de preventievoorlichters de bewoners op deze risico’s wijzen. Tevens zal een informatiepakket aan de bewoners worden aangeboden. Zo nodig wordt bewoners geadviseerd een advies van een PKVW-gecertificeerd bedrijf aan te vragen om daadwerkelijk werk te maken van het beveiligen van de woning.