buurtpreventie - plattegrond
 

Vertrouwenspersoon

Bij klachten of situaties waarbij sprake is van (of vermoedens van) grensoverschrijdend of ongewenst gedrag  over de Maasdijkse Buurt Preventie

kunt u zich wenden tot onze vertrouwenspersoon de heer J.A. Verbeek   Email :  JvB16@kabelfoon.nl

Uw klachten zullen in strikte vertrouwelijkheid worden behandeld.